HÄSSLÖ FLYGFÖRENING
Klubben som flyger längre   -   GA-Center   -   Västerås Flygplats ESOW
     
    C  
         
       
  Senaste Nytt  
Klubben som flyger längre
  Radiotändning av banljus

Västerås flygplats har nu fått radiotändning av banljusen. Genom att sända på 130,6 i 15 sekunder tänds banljus och taxiljus under 30 minuter.
Bankantljusen lyser med 3% vilket är den nivå som tillämpas i god sikt under mörker.

Den 4 december 2014 trädde nya nationella och Europeiska föreskrifter om trafikregler i kraft.

Transportstyrelsens föreskrifter är en följd av och komplettering till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden in flygtrafiken, den så kallade SERA-förordningen (Standardised European Rules of the Air). För att få en helhetsbild av trafikreglerna är det därför av största vikt att läsa både SERA-förordningen och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:71 och TSFS 2014:94) ihop.

SERA

TSFS 2014-94 Trafikregler för luftfart

TSFS 2014-71 Allmäna råd om trafikregler för luftfart


Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.


Nu kan du betala med swish i fiket.
Ange swish nummer 123 304 59 37


Ny mail-adress till HFF
Från och med 1 september är HFF:s mail-adress
hasslo@outlook.com

Hässlö Flygförening   -  Klubben som flyger längre   -   Västerås Flygplats landningsbana är den viktigaste huvudgatan i stan